ONK TV Ministry

You're in: Media»ONK Television
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Sino ang dapat paniwalaan sa mga nangangaral sa ating panahon ngayon?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Evangelio ng Kaligtasan."
Sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo ay matutunghayan natin ang dakilang gawa ng Dios para sa mga tagapakinig ng radio station na bahagi ng End-Time Mission Broadcasting Service Inc. na syang katuwang ng Iglesia sa pangangaral sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid ng Salita ng Dios. Sa pagkakataong ito ay nabiyayaan tayong magkaroon at makapagpatayo ng ikalawang Radio Station na mas ...
Highlights of Luzon Summer Adult Camp 2015 Opening Ceremony wherein thousands of adult campers were eager to be strengthened by the messages of the Sent Ones of God in the End-Time
Highlights of the recently concluded 5-Day Luzon Summer Youth Camp 2015 wherein thousands of youth campers had been strengthened by the messages ministered by the Sent Ones of God in the End-Time.
Highlights of Luzon Summer Youth Camp 2015 Opening Ceremony wherein thousands of youth campers were eager to be strengthened by the messages of the Sent Ones of God in the End-Time.
April 12, 2015

Camp Ads 2015

A spiritual event made every summer by the Pentecostal Missionary CHURCH of CHRIST (4th Watch), Camp 2015 continues to renew the brethren’s spirituality and dedication to the Great Commission. Once more, the AATF Sports Complex, Imus, Cavite will house this great event for the Lord this coming April 13-17 (Youth) and 20-24 (Adult) with the theme, “Abiding in Christ” (John 15:7).
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Ang mga Aral Ukol sa Kaligtasan."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Ang mga Hulang Nauuukol sa Sugo ng Dios."
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled 7 Last Sayings The Significance Of Christ's Resurrection.