ONK TV Ministry

You're in: Media»ONK Television
Witness the marvelous work of God manifested through the growth of the Church. From the 1st International Convention, God's grace is seen through the years as it continues to be displayed to this day. In line with this year's International Convention, let us commemorate the 40th Founding Anniversary of the Ministerial Arm of the Church, the Maranatha Bible School.
Increase the hype! Spread the Word! Unfold the excitement!With 11 days to go, extend the enthusiasm of the upcoming International Convention 2015 to discover and learn more about Walking in the Apostolic Ways (1 Corinthians 4:17) which is the theme of the much awaited 26th International Convention. Delegates from all over the world, for the 26th International Convention at the AATF Sport Complex ...
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Bakit ang Kaligtasan ay Ibinibigay Kaagad sa mga Tunay na Mananampalataya?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ano Ang Nauugnay Sa Salitang Kaligtasan?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Ano ang Ibig Sabihin ng Bautismo?"
Kaibigan, mga taong may mahalaga at malaking parte sa ating buhay. May mga kaibigan na maaari kang dahlin sa kaligtasan o kasamaan. Kaya't tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, na gaya ng mga kapatid sa Lokal ng Tibiao, Antique, na kung paano ang kanilang pagkakaibigan ay naging instrumento upang sila ay makapaglingkod at makapangyarihang magamit sa gawain ng Panginoon.
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Ang Dios ba ang Nagtatakda ng Kapalaran ng Tao?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ano ang Ibig Sabihin ng Iisang Tagapagligtas?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Katiyakan ng Matagumpay na Buhay".
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Naniniwala ba na si Cristo ay Namatay at Nabuhay na Maguli?"