ONK TV Ministry

You're in: Media»ONK Television
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Mapalad na Paghihintay sa Panginoong Jesucristo".
Highlights of the recently concluded  Southbay Locale 26th Church Anniversary. God has indeed blessed the gathering as the hundreds of brethren as well as visitors were moved through the message ministered by Bishop Jonathan Ferriol.
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "Maliligtas Ba Ang Taong Nasa Maling Pananampalataya."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Totoo bang may Langit?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Pangangaral ng Mabuting Balita ay Tapat na Pasabi na mula sa Dios."
Tunghayan at saksihan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, kung paano ang kapatid at Pastor Ronald Ruiz, na bunga ng pangangaral ng salita ng Dios sa pampublikong lugar ay nabago ang kanyang buhay. Nagkaroon sya ng direksyon at pagnanasang abutin ang kanyang mga pangarap dito sa pinamagatang "Behind the Voice".
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Si Jesus ang Daan."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Pagtawag ng Dios."
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Sino ang dapat paniwalaan sa mga nangangaral sa ating panahon ngayon?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Evangelio ng Kaligtasan."