ONK TV Ministry

You're in: Media»ONK Television
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ano Ang Nauugnay Sa Salitang Kaligtasan?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Ano ang Ibig Sabihin ng Bautismo?"
Kaibigan, mga taong may mahalaga at malaking parte sa ating buhay. May mga kaibigan na maaari kang dahlin sa kaligtasan o kasamaan. Kaya't tunghayan natin sa episode na ito ng Kaban ng Patotoo, na gaya ng mga kapatid sa Lokal ng Tibiao, Antique, na kung paano ang kanilang pagkakaibigan ay naging instrumento upang sila ay makapaglingkod at makapangyarihang magamit sa gawain ng Panginoon.
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Ang Dios ba ang Nagtatakda ng Kapalaran ng Tao?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ano ang Ibig Sabihin ng Iisang Tagapagligtas?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Katiyakan ng Matagumpay na Buhay".
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Naniniwala ba na si Cristo ay Namatay at Nabuhay na Maguli?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of True Gospel entitled "Bakit Kailangan ng Bautismo?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Mapalad na Paghihintay sa Panginoong Jesucristo".
Highlights of the recently concluded  Southbay Locale 26th Church Anniversary. God has indeed blessed the gathering as the hundreds of brethren as well as visitors were moved through the message ministered by Bishop Jonathan Ferriol.