Tag: Salita ng Buhay

You're in: Salita ng Buhay

Pagsusumikap para sa Kahusayan

Ang mga nakapaglingkod ng mahusay ay magtatamo ng kalakasan ng loob sa pananampalataya (1 Timoteo 3:13). Sa pangakong nakalaan sa mahusay na paglilingkod ay makikita natin kung anong
Read More